Onze historie

Le Home des Enfants du Hainaut

In de tweede helft van de 19e eeuw werden aan onze kust verschillende homes en sanatoria gebouwd. Dit als reactie op de gevolgen van de industrialisatie en de slechte leefomstandigheden in de steden. Na de Eerste Wereldoorlog diende Bredene als een geschikte locatie voor het bouwen van verschillende kinderhomes door het minder mondaine karakter met onbebouwde duinen en zonder aangelegde dijk. In 1923 besloot de vzw ‘Le Home des Enfants du Hainaut’ om een huis te bouwen voor 200 zieke en behoeftige kinderen uit de provincie Henegouwen. Onder de hoge bescherming van koningin Elisabeth tekenden diverse architecten ontwerpen uit. Uiteindelijk werd het voorstel van de Brusselse architect Jean Jules Eggerickx gekozen.

De Eerste Steenlegging

In augustus 1926 vond de eerste steenlegging plaats in aanwezigheid van koningin Elisabeth, die ook het patronaat over de home had. In de initiële bouwfase werden het H-vormige hoofdgebouw, een administratiegebouw, een was- en stookplaats en de infirmerie opgericht. Tussen 1931 en 1937 werden een schoolgebouw en extra slaapfaciliteiten toegevoegd en breidde de infirmerie uit. In de tweede helft van de 20e eeuw werd het oorspronkelijke schoolgebouw gesloopt en vervangen door een nieuw gebouw met een andere architectuur. In de jaren '60 kwam het domein in handen van een kloosterorde, die het omdoopte tot 'Home Elisabeth' en het tot het midden van de jaren '80 als een weeshuis gebruikte. Gedurende deze tijd onderging het gebouw geen verdere wijzigingen.

Horizon vzw

Op 7 februari 1986 richtten Rudy Joseph en Frieda Decapmaker vzw Horizon op. Zij namen het domein over om het uit te baten als een jeugdvakantiecentrum. Het werd omgedoopt tot ‘Domein Horizon’. De gebouwen werden hier en daar opgefrist maar ondergingen nog geen grote veranderingen.

In 2001 werden Tom Buyse en Petra Wynant lid van vzw Horizon en namen ze het beheer van Domein Horizon over. Samen begonnen ze aan een ambitieus project. Ze gaven alle gebouwen hun huidige namen (Alk, Strandloper, Kokmeeuw, Zeekoet, Stern, Duinpieper). Het domein werd tussen 2004 en 2013 grondig aangepakt door verschillende renovaties en zelfs een heropbouw. De grote slaapzalen maakten in de loop der jaren plaats voor kleinere kamers met eigen sanitaire voorzieningen.

Het Moderne Jeugdvakantiecentrum Horizon

Op 28 juli 2008 kreeg Domein Horizon erkenning als beschermd monument vanwege zijn functionele architectuur en betonstructuren. Later, op 24 september 2009, werd het officieel vastgesteld als bouwkundig erfgoed.

De renovatie begon eind 2018 met de Stern, waarbij zichtbare elementen werden hersteld naar het oorspronkelijke ontwerp. Binnenin werd het gemoderniseerd tot een eigentijds jeugdvakantiecentrum. In de komende jaren zullen andere gebouwen geleidelijk gerenoveerd worden en vinden er ecologische investeringen plaats om Horizon klaar te stomen voor de komende twee decennia.

 

Bouwhistorisch Dossier

Een uniek historisch pareltje aan de Belgische kust.

Overtuigd? Of heb je nog vragen?

Bekijk onze pagina met praktische info